To Flatlanders Home... 

Weblog page.
Here is the log kept on changes and news on Flatlanders Web pages.  

 
   All       Link Page       Movie Lib       Pic Library       Site   
   
   
Date Info Modul

2016-02-14 Added new links and remove not working links. /Classe Link Page
2010-12-20 4 new links added and 5 links updated. /Classe Link Page
2008-11-25 Lagt tillbaka länken till Wheels Magazine när de har tagit tillbaka att det inte är vi i Flatlanders som har röstfuskat. /Classe Link Page
2008-11-24 Tagit bort länken till Wheels Magazines första sida, för att deras sidas rösträkning klarar inte av att rösträkna när man kommer från vår sida. Och på grund av det blev vi oskyldigt anklagade för röstfusk!! /Classe Link Page
2008-01-09 10 new links added. /Classe Link Page
2007-12-07 7 new links added. /Classe Link Page
2006-04-30 I have checked up all links. Removed 3 links that didn't work And change 1 for new address. /Classe Link Page
2005-09-01 I have checked up all links. Removed 6 links that didn'nt work. /Classe Link Page
2004-02-06 I have fix so it will show what link who is new or updated /Classe Link Page
2003-11-18 2 new links added. /Classe Link Page
2003-05-12 Added 33 new links. /Classe Link Page
2003-04-02 Added one new link to Classic Motor. /Classe Link Page
2003-03-31 Added 22 new links../Classe Link Page
2003-03-30 Now have I finished the "Link Page". But if it really shall work please report broken links./Classe Link Page
 
   
     

Main Page

Copyright © 2003 Flatlanders, All rights reserved.
No pictures on this homepage may be reproduced without written permission of the
WEB master.
Edited 2016-02-14